Általános fordítási feltételek

Copyright

A megrendelőnek rendelkeznie kell a fordítandó anyag szerzői jogával vagy a joggal, hogy az anyagot lefordíthatja vagy lefordíttathatja.  A Mind Power Hungary Kft. nem lehet felelős semmilyen szerzői jog vagy más jogszabály megsértéséért.

Titoktartás

A Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. minden adatot szigorúan titkosan kezel, amit a megrendelő átad, ideértve többek között a megrendelő személyes adatait, a fordítandó anyagot és a fordítást.

A Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. nem tart igényt a fordított szöveg szerzői jogvédelmére, de fenntartja a szöveg szerzői jogát, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás születik.

Szöveghelyesség

A Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. megtesz minden tőle telhetőt, hogy a fordítás szöveghelyes legyen. A fordítást nem adjuk át a megrendelőnek, amíg a fordított szöveg a „4 szem” minőségbiztosítási eljáráson nem ment át.

Elutasít minden olyan megrendelői kérést, amely arra kéri, hogy olyan szöveget készítsen, ami nem szerepel a forrásdokumentumban.

Abban az esetben, ha a megrendelőnek bármilyen kérdése van a fordítás szöveghelyességével kapcsolatban, akkor azt a megrendelés átvételétől számított 5 napon belül tegye meg. Amennyiben a megrendelő nem emel semmilyen kifogást a szöveghelyességgel kapcsolatban, akkor lemond erről a jogáról.

 

A Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. elkötelezett a fordítás hitelességével kapcsolatban. A Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. nem felelős az eredeti forrásért, a tartalomért és a dokumentum céljáért, amit a megrendelő átad.

Bármely okból kifolyólag, ha a Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. hibásan fordít, vagy szövegrészt kihagy a fordításból, akkor a Mind Power Hungary fordítóiroda Kft. felelőssége maximálisan a fordítás díjának összegére korlátozódik.